Български (България)English (United Kingdom)

Човешкият капитал е най-ценният актив на съвременния бизнес. Ключова задача на мениджърския състав е създаването на ЕКИП от лоялни специалисти, мотивирани да работят заедно в хармония, следвайки най-важната цел на една бизнес-организация – дългосрочния просперитет.

Фирменият тиймбилдинг е ефективен начин да се провокират членовете на организацията да работят заедно в екип. Това е модерен метод за постигане на обединяваща атмосфера чрез различни игри, които носят в себе си дух на приключение, творчество, изобретателност, общи усилия и желание за победа.

Сценарият се изготвя така, че да предизвика комуникация и доверие сред участниците и да приобщи новите служители към компанията. Необичайните, приятелски и спонтанни ситуации провокират колегите да се опознаят и да демонстрират индивидуалните си и групови качества.

Накратко, ползата от тиймбилдинга:

  1. Обединява служителите в ефективно работещ екип, създава приятелска атмосфера и доверие.
  2. Подлага на тест индивидуалните качества на членовете и груповите качества на екипа.
  3. Учи служителите да взимат бързи решения в стресови ситуации.
  4. Развива лидерски умения.
  5. Подобрява мотивацията на служителите.