Български (България)English (United Kingdom)

Силата ни е в умението да „сглобим” точно необходимия продукт - според конкретните нужди на клиента, независимо от мащаба и бюджета. Кажете ни каква е целта Ви и ние ще извършим вместо Вас:

 • Изготвяне на концепция и проект.
 • Предложение за различни варианти за място на провеждане.
 • Организационен план / сценарий.
 • Финансов анализ и изготвяне на бюджет.
 • Реклама и комуникация с участници и доставчици.
 • Изготвяне на печатни и др. конгресни материали (покани, програми, награди, брошури и др.).
 • Наемане на зали.
 • Организиране на допълнителни услуги – декорация, анимация, охрана, преводачески и екскурзоводски услуги, доставка на конгресна техника и т.н.
 • Кетъринг (кафе-паузи, работни обяди, официални вечери, приеми, балове).
 • Посрещане, регистрация, настаняване, контрол по време на мероприятието.
 • Туристически услуги – транспорт, трансфери, настаняване, екскурзии.
 • Медийно отразяване.
 • Оценка на ефекта, база-данни.

Разбира се, изброените по-горе услуги може да се използват и частично.
Събитията, които организираме: